Бюлетень публічної інформації (PL)

Бюлетень публічної інформації (PL)

Контраст

Контраст

Змінити мову

Інвестиції

Unia Europejska

Проект співфінансується в рамках Європейського фонду регіонального розвитку
та Держбюджету, в рамках Регіональної операційної програми
Люблінського Воєводства на 2007-2013 роки

 

Будівництво Аеропорту та закупівля обладнання, необхідного для аеропорту, а також програмного операційного забезпечення відбулися в рамках проекту під назвою "Розбудова регіонального аеропорту: Аеропорт АТ Люблін (Свіднік)" в рамках Регіональної операційної програми Люблінського воєводства, Пріоритет V Транспорт, Дія 5.5 Авіатранспорт. Проект фінансується з коштів Європейського фонду регіонального розвитку та Дердбюджету, в межах Регіональної операційної програми Люблінського воєводства в 2007-2013 роках.
Предмет проекту - покращення системи транспортної інфраструктури в Люблінському воєводстві. Кваліфіковані кошти, охоплені проектом, включають, зокрема:
Hазад