Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrast

Kontrast

Zmień język

Władze Spółki

ZARZĄD

Krzysztof Wójtowicz

Krzysztof Wójtowicz

Prezes Zarządu

Włodzimierz Wysocki

Włodzimierz Wysocki

Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Rada nadzorcza składa się z 7 osób powołanych przez Walne Zgromadzenie na okres trzyletniej kadencji

Jacek Sobczak

Jacek Sobczak

 

Stanisław Kalinowski

Stanisław Kalinowski

 

 Jan Pamuła

Jan Pamuła

 

Mariusz Sagan

Mariusz Sagan

 

Paweł Cioch

Paweł Cioch

 

Paweł Czechowski

 

Mirosław Pawełczyk

 

 
Powrót