Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrast

Kontrast

Zmień język

Władze Spółki

ZARZĄD

Andrzej Hawryluk

Prezes Zarządu

Jacek Szczot

Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Rada nadzorcza składa się z 7 osób powołanych przez Walne Zgromadzenie na okres trzyletniej kadencji

Jacek Sobczak

Stanisław Kalinowski

Jan Pamuła

Jan Chadam

Stanisław Misterek

Angelika Konaszczuk

Daniel Ruciński

Powrót