Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrast

Kontrast

Zmień język

Władze Spółki

ZARZĄD

Krzysztof Wójtowicz

Krzysztof Wójtowicz

Prezes Zarządu

Włodzimierz Wysocki

Włodzimierz Wysocki

Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Rada nadzorcza składa się z 6 osób powołanych przez Walne Zgromadzenie na okres trzyletniej kadencji

Jacek Sobczak

Jacek Sobczak

 

Stanisław Kalinowski

Stanisław Kalinowski

 

Henryk Smolarz

Henryk Smolarz

 

Marek Opielak

Marek Opielak

 

 Jan Pamuła

Jan Pamuła

 

Maciej Lewkowicz

Maciej Lewkowicz

 

 
Powrót