Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrast

Kontrast

Zmień język

Władze Spółki

ZARZĄD

Krzysztof Wójtowicz

Krzysztof Wójtowicz

Prezes Zarządu

Włodzimierz Wysocki

Włodzimierz Wysocki

Wiceprezes Zarządu

Sebastian Meitz

Sebastian Meitz

Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Rada nadzorcza składa się z 7 osób powołanych przez Walne Zgromadzenie na okres trzyletniej kadencji

Jacek Sobczak

Jacek Sobczak

 

Stanisław Kalinowski

Stanisław Kalinowski

 

 Jan Pamuła

Jan Pamuła

 

Paweł Cioch

Paweł Cioch

 

 Jan Chadam

Jan Chadam

 

 Mirosław Pawełczyk

Mirosław Pawełczyk

 
Powrót