Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrast

Kontrast

Zmień język

Ochrona susła

Suseł perełkowany na lotnisku w Świdniku

Suseł perełkowany (Spermophilus suslicus) należy do rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków ssaków na terenie Wspólnot Europejskich.

W związku z tym, realizując zobowiązania Konwencji o Ochronie Różnorodności Biologicznej z 1992 r., Komisja Europejska włączyła susła na listę gatunków priorytetowych Dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (zwanej w skrócie Dyrektywą Siedliskową).

Kolonia susła perełkowanego w ramach obszaru Natura2000 znajduje się na trawiastym obszarze lotniska w Świdniku.

List intencyjny w sprawie powołania Fundacji Ochrony Susła Perełkowanego został podpisany na zakończenie seminarium pt. "Środowiskowe skutki projektu rozbudowy lotniska w Świdniku", które odbyło się w dniach 19-20 czerwca w Lublinie i Świdniku. List podpisało wiele podmiotów, wśród nich PL Lublin, Województwo Lubelskie, Miasto Lublin, Miasto Świdnik, PZL Świdnik, Aeroklub Świdnik i Stowarzyszenie Lotnisko w Świdniku. 18 stycznia 2008 r. podpisany został akt notarialny w sprawie powołania Fundacji Ochrony Susła Perełkowanego. Podpisy złożyli: w imieniu Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego przewodniczący Grzegorz Grzywaczewski, w imieniu Towarzystwa dla Natury i Człowieka prezes Krzysztof Gorczyca oraz skarbnik Sebastian Trusz, w imieniu Portu Lotniczego Lublin prezes Grzegorz Muszyński oraz wiceprezes Dariusz Krzowski oraz w imieniu stowarzyszenia "Lotnisko w Świdniku" prezes Waldemar Białowąs. Siedzibą fundacji jest Lublin, ale może ona tworzyć oddziały lub przedstawicielstwa. Celem Fundacji jest ochrona przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ochrony susła perełkowanego Spermophilus suslicus, a w szczególności:

Radę fundatorów Fundacji Ochrony Susła Perełkowanego stanowią: Waldemar Białowąs - wiceprzewodniczący, Krzysztof Gorczyca - sekretarz, Grzegorz Muszyński - wiceprzewodniczący, Michał Piskorski - przewodniczący

Rada programowa: Aleksandra Biedrzyńska, Tadeusz Chmielewski, Waldemar Jakson, Stefan Męczyński, Henryk Okarma, MIchał Piskorski, Krzysztof Próchnicki, Beata Sielewicz, Jacek Sobczak, Włodzimierz Wysocki

Zarząd fundacji: Krzysztof Gorczyca - wiceprezes, Grzegorz Grzywaczewski - wiceprezes, Piotr Jankowski - prezes

e-mail: fosp.lublin @ gmail.com

Ochrona Susła Perełkowanego Ochrona Susła Perełkowanego Ochrona Susła Perełkowanego Ochrona Susła Perełkowanego Ochrona Susła Perełkowanego Ochrona Susła Perełkowanego Ochrona Susła Perełkowanego Ochrona Susła Perełkowanego Ochrona Susła Perełkowanego
 

--

fot. Krzysztof Próchnicki

Statut Fundacja Ochrony Susła Perełkowanego

Akt notarialny Fundacja Ochrony Susła Perełkowanego

Powrót