Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrast

Kontrast

Zmień język

PRACA: Specjalista ds. elektroenergetyki i oświetlenia - SE 2/09/2015

15Wrz
2015
PRACA: Specjalista ds. elektroenergetyki i oświetlenia - SE 2/09/2015
15-09-2015

Rekrutacja zakończona.

                

Port Lotniczy Lublin SA
poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. elektroenergetyki i oświetlenia

Miejsce pracy: Port Lotniczy Lublin
Region: Lubelskie
Nr referencyjny:  SE 2/09/2015

 

Opis stanowiska:

 • nadzór nad eksploatacją urządzeń i układów zasilających elektroenergetycznych,  instalacji siłowych i rozdzielczych w Porcie Lotniczym Lublin
 • współpraca z zakładami energetycznymi i innymi instytucjami w sprawie warunków technicznych zasilania i dostawy energii elektrycznej dla obiektów lotniskowych
 • nadzór w zakresie dystrybucji energii elektrycznej w Porcie Lotniczym Lublin
 •  gospodarka transformatorami mocy oraz aparaturą łączeniową, akumulatorami, przetwornikami, prostownikami i aparatami ogrzewania elektrycznego
 • opracowywanie i weryfikacja instrukcji eksploatacyjno- ruchowej i obsługi urządzeń i układów elektroenergetycznych
 • uczestniczenie w odbiorach technicznych urządzeń i obiektów przekazywanych do eksploatacji w Porcie Lotniczym Lublin
 • wykonywanie prac eksploatacyjno- konserwacyjnych systemów i urządzeń lotniczego oświetlenia nawigacyjnego podejść, drogi startowej, drogi kołowania, lotniskowych znaków pionowych, oświetlenia przeszkodowego i oświetlenia ogólnego wewnętrznego i zewnętrznego
 • praca w systemie zmianowym

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie średnie techniczne, specjalność elektryk lub elektroenergetyk
 • minimum dwuletni staż pracy na stanowisku elektryk lub elektroenergetyk
 • Świadectwo Kwalifikacji typu D i E bez ograniczeń
 • uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych
 • prawo jazdy minimum kategorii B
 • oświadczenie o niekaralności
Wymagania mile widziane:
 • udokumentowana praktyka w środowisku lotniczym (lotnisk lub usług lotniczych) 
 • kwalifikacje operatora maszyn roboczych w zakresie dotyczącym: spycharek, ładowarek, odśnieżarek mechanicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r., nr 118, poz. 1263)
 • udokumentowana znajomość obsługi specjalistycznego sprzętu utrzymania sezonowego komunalnego i/lub lotnisk
 • podstawowa znajomość obsługi komputera
Oświadczenie Spółki:

Na podstawie  art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn.zm.) Zarząd Spółki Port Lotniczy Lublin S.A. informuje, iż:

1)       administratorem  danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji będzie Spółka Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie (20-008), ul. Jana Hempla 6, zwana dalej Spółką,

2)       dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą w celu procesu rekrutacji na stanowisko pracy określone w niniejszym ogłoszeniu i nie będą udostępniane innym podmiotom,

3)       udostępniający dane osobowe będą posiadali prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania/zmiany,

4)       podanie Spółce danych osobowych będzie  dobrowolne a udostępniający dane osobowe złożą oświadczenie  stanowiące element formularza zgłoszeniowego o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. utrzymania płaszczyzn operacyjnych w Spółce Port Lotniczy Lublin SA (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn.zm.).”

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia  wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na dole ogłoszenia pod linkiem:

 

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

 

Powyższa oferta pracy jest ważna do dnia: 11.10.2015 r.

Dziękując za przesłane zgłoszenia informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Informujemy, że wymagane będzie udokumentowanie posiadania kwalifikacji i spełnienia wymagań na powyższe stanowisko pracy przez osoby wybrane w procesie rekrutacji. Wymagania konieczne jak i dodatkowe zostaną zweryfikowane podczas rozmów rekrutacyjnych.

 

Powrót