Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrast

Kontrast

Zmień język

PRACA: Kierowca-Ratownik Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej

22Lis
2013
PRACA: Kierowca-Ratownik Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej
22-11-2013

Rekrutacja została odwołana. Przepraszamy.

Port Lotniczy Lublin SA
poszukuje osób na stanowisko:

 
Kierowca-Ratownik Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej

Miejsce pracy: Port Lotniczy Lublin
Region: Lubelskie
Nr referencyjny: LSRG 1/11/2013
 

Opis stanowiska:

 • udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych w trakcie pożarów, miejscowych zagrożeń, katastrof lotniczych, klęsk żywiołowych i ochrony środowiska
 • zabezpieczenie prowadzonych na terenie lotniska prac niebezpiecznych pożarowo
 • dbanie o sprawność techniczną urządzeń gaśniczych
 • utrzymywanie w stałej gotowości bojowej sprzętu LSRG
 • dbanie o prawidłowe prowadzenie dokumentacji sprzętu LSRG
 • praca w systemie zmianowym (równoważny czas pracy)
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie minimum średnie
 • ukończone szkolenie podstawowe/uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej
 • minimum dwuletni staż pracy w Państwowej Straży Pożarnej
 • aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z ratownictwa medycznego zgodne z programem szkolenia dla Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
 • prawo jazdy kategorii „C”
 • uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
 • dobry stan zdrowia i dobra sprawność fizyczna
 • oświadczenie o niekaralności
Wymagania dodatkowe:
 • prawo jazdy kategorii „D”
 • prawo jazdy kategorii B+E i/lub C+E i/lub D+E
 • ukończony kurs w ośrodku szkolenia dla strażaków Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej
 • posiadanie aktualnych uprawnień technika ratownictwa medycznego lub ratownika medycznego
 • znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office
 • znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej umożliwiającym komunikację
 • uprawnienia w zakresie budowy i obsługi przenośnych zbiorników ciśnieniowych i osprzętu

Oświadczenie Spółki:
Na podstawie  art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn.zm.) Zarząd Spółki Port Lotniczy Lublin S.A. informuje, iż:
 1. administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji będzie Spółka Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie (20-008), ul. Jana Hempla 6, zwana dalej Spółką,
 2. dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą w celu procesu rekrutacji na stanowisko pracy określone w niniejszym ogłoszeniu i nie będą udostępniane innym podmiotom,
 3. udostępniający dane osobowe będą posiadali prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania/zmiany,
 4. podanie Spółce danych osobowych będzie dobrowolne a udostępniający dane osobowe złożą oświadczenie stanowiące element formularza zgłoszeniowego o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacjina stanowisko Kierowca-Ratownik Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej w Spółce Port Lotniczy Lublin S.A.(zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn.zm.).”
 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na dole ogłoszenia pod linkiem:

 

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

 

Powyższa oferta pracy jest ważna do dnia: 16.12.2013 r.

Dziękując za przesłane zgłoszenia informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Informujemy, że wymagane będzie udokumentowanie posiadania kwalifikacji i spełnienia wymagań na powyższe stanowisko pracy przez osoby wybrane w procesie rekrutacji. Wymagania konieczne jak i dodatkowe zostaną zweryfikowane podczas rozmów rekrutacyjnych.
 
Jednocześnie informujemy, że osoby wybrane w procesie rekrutacji zostaną poddane testowi sprawności fizycznej, na który składać się będzie bieg na 1000 m, bieg na 50 m, podciąganie się na drążku metodą nachwytu. Warunkiem dopuszczenia do testów będzie aktualne zaświadczenie od lekarza rodzinnego lub internisty zezwalające na podjęcie prób sprawności fizycznej oraz ćwiczeń na wysokości.Powrót