Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrast

Kontrast

Zmień język

PRACA: Kierowca-Ratownik Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej LSRG 2/06/2016

13Cze
2016
PRACA: Kierowca-Ratownik Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej LSRG 2/06/2016
13-06-2016

Rekrutacja zakończona

                

Port Lotniczy Lublin SA


Kierowca-Ratownik Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej

Miejsce pracy: Port Lotniczy Lublin
Region: Lubelskie
Nr referencyjny: LSRG 2/06/2016

 

Opis stanowiska:

 • udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych w trakcie pożarów, miejscowych zagrożeń, katastrof lotniczych, klęsk żywiołowych i ochrony środowiska
 • zabezpieczenie prowadzonych na terenie lotniska prac niebezpiecznych pożarowo
 • dbanie o sprawność techniczną urządzeń gaśniczych
 • utrzymywanie w stałej gotowości bojowej sprzętu LSRG 
 • dbanie o prawidłowe prowadzenie dokumentacji sprzętu LSRG
 • praca w systemie zmianowym

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie minimum średnie
 • ukończone szkolenie podstawowe/uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej
 • aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z ratownictwa medycznego zgodne z programem szkolenia dla Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
 • prawo jazdy kategorii „C” 
 • uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
 • dobry stan zdrowia i dobra sprawność fizyczna 
 • oświadczenie o niekaralności
 •  

Wymagania mile widziane:

 • minimum dwuletni  staż pracy w Państwowej Straży Pożarnej
 • prawo jazdy kategorii „D”
 • prawo jazdy kategorii  B+E i/lub C+E i/lub D+E
 • ukończony kurs w ośrodku szkolenia dla strażaków Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej
 • posiadanie aktualnych uprawnień technika ratownictwa medycznego lub ratownika medycznego
 • znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office
 • znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej umożliwiającym komunikację
 • uprawnienia w zakresie budowy i obsługi przenośnych zbiorników ciśnieniowych i osprzętu
 •  

Oświadczenie Spółki:

Na podstawie  art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135) Zarząd Spółki Port Lotniczy Lublin SA informuje, iż: 

   1. administratorem  danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji będzie Spółka Port Lotniczy Lublin SA z siedzibą w Lublinie (20-008), ul. Jana Hempla 6, zwana dalej Spółką,
   2. dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą w celu  procesu rekrutacji  na stanowisko pracy określone w niniejszym ogłoszeniu i nie będą udostępniane innym podmiotom,
   3. udostępniający dane osobowe będą posiadali prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania/zmiany,
   4. podanie Spółce danych osobowych będzie  dobrowolne a udostępniający dane osobowe złożą oświadczenie  stanowiące element formularza zgłoszeniowego o następującej treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kierowca-Ratownik Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej w Spółce Port Lotniczy Lublin SA (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2015 r.,  poz. 2135).”

   

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia  wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na dole ogłoszenia pod linkiem:

 

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

 

Powyższa oferta pracy jest ważna do dnia: 27.06.2015 r. 

Dziękując za przesłane zgłoszenia informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Informujemy, że wymagane będzie udokumentowanie posiadania kwalifikacji i spełnienia wymagań na powyższe stanowisko pracy przez osoby wybrane w procesie rekrutacji. Wymagania konieczne jak i dodatkowe zostaną zweryfikowane podczas rozmów rekrutacyjnych. 

Jednocześnie informujemy, że osoby wybrane w procesie rekrutacji zostaną poddane testowi sprawności fizycznej, na który składać się będzie bieg na 1000 m, bieg na 50 m, podciąganie się na drążku metodą nachwytu. Warunkiem dopuszczenia do testów będzie aktualne zaświadczenie od lekarza rodzinnego lub internisty zezwalające na podjęcie prób sprawności fizycznej oraz ćwiczeń na wysokości.

Powrót