Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrast

Kontrast

Zmień język

Inwestycja

Unia Europejska
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 
 
Budowa Portu Lotniczego oraz zakup niezbędnego wyposażenia lotniskowego i oprogramowania operacyjnego zostały zrealizowane w ramach projektu pn. „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś Priorytetowa V Transport, Działanie 5.5 Transport Lotniczy. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. 
Przedmiotem projektu jest poprawa systemu infrastruktury transportowej w województwie lubelskim. Koszty kwalifikowane objęte projektem obejmują m.in.:
Powrót