Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrast

Kontrast

Zmień język

Informacja

Port Lotniczy Lublin jest Spółką Akcyjną z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Zesłańców Sybiru 6, 20-008 Lublin (adres do doręczeń: ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik), wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000092480, NIP: 712-25-66-574, REGON: 431227336, kapitał zakładowy wynosi 375.536.700 zł opłacony w całości.

Właścicielami spółki akcyjnej Port Lotniczy Lublin są w 100% samorządy: Województwa Lubelskiego, miasta Lublina oraz miasta i powiatu Świdnik.

Powrót