Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrast

Kontrast

Zmień język

Ćwiczenia w Porcie Lotniczym Lublin - Informacja prasowa

17Paź
2013
Ćwiczenia w Porcie Lotniczym Lublin - Informacja prasowa
17-10-2013

17 października w Porcie Lotniczym Lublin odbyła się pozorowana akcja ratunkowa. Ćwiczenia miały na celu m.in. przedstawienie możliwości ratowniczych Portu Lotniczego Lublin oraz sprawdzenie współdziałania służb wewnętrznych Portu Lotniczego Lublin ze służbami zewnętrznym podczas incydentów z udziałem statku powietrznego.

Sprawdzane był możliwości ratownicze Portu Lotniczego Lublin, poziom wyszkolenia ratowników oraz gotowość operacyjno-techniczna LSR-G, współdziałania służb technicznych i pomocniczych Portu Lotniczego Lublin ze służbami zewnętrznymi, funkcjonowanie w Porcie Lotniczym Lublin planu działania w sytuacjach zagrożeń oraz jego przydatność w trakcie prowadzenia rzeczywistych działań ratowniczo-gaśniczych, sprawdzano funkcjonowanie systemu łączności i wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi służbami.
 
W ćwiczeniach pod nazwą „Samolot 2013”, oprócz Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej i Służby Ochrony Lotniska wzięły udział m.in.: policjanci z Komendy Wojewódzkiej, Powiatowej i Miejskiej, strażacy z Komendy Wojewódzkiej, Miejskiej i Powiatowej, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe, prokuratura, psychologowie, inspekcja weterynaryjna i sanitarna, straż graniczna i urząd celny. Pozorantami, którzy wcielili się w rolę pasażerów, byli uczniowie studium medycznego z Lublina, a rolę samolotu pełnił autobus.
 
Takie ćwiczenia przeprowadzane są regularnie po to, by sprawdzać gotowość w razie zaistnienia prawdziwego zagrożenia. Zgodnie z planem działania w sytuacjach zagrożenia, symulacje tego typu muszą odbywać się raz na dwa lata. W Porcie Lotniczym Lublin ćwiczenia odbyły się po raz pierwszy i trwały dwie godziny.
 


 
Powrót