Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrast

Kontrast

Zmień język

Dla Akcjonariuszy

Port Lotniczy Lublin jest Spółką Akcyjną z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Zesłańców Sybiru 6, 20-008 Lublin (adres do doręczeń: ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik), wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000092480, NIP: 712-25-66-574, REGON: 431227336, aktualny kapitał zakładowy: 413.996.700,00 zł, opłacony w całości.

Wyłącznymi akcjonariuszami spółki Port Lotniczy Lublin SA w Lublinie są jednostki samorządu terytorialnego:

 

  1. Województwo Lubelskie
  2. Gmina Lublin
  3. Gmina Miejska Świdnik
  4. Powiat Świdnik

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie w dniu 20.09.2019 r. Ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) informujemy, iż od dnia 01.01.2021 wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych. Najpóźniej do dnia 31.12.2020 akcjonariusze Spółki zobligowani będą do złożenia w Spółce dokumentów akcji. Oznacza to, że od 2021 roku akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą moc prawną. Akcje (w formie elektronicznej) będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, a z kolei rejestr taki mogą prowadzić jedynie podmioty do tego uprawnione (na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi).

Informujemy, iż Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.

 

Komunikat

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Komunikat

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 

Komunikat 

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 Komunikat 

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 Komunikat

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 

Logowanie dla akcjonariuszy

Powrót