Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrast

Kontrast

Zmień język

Poruszanie się po lotnisku

Posiadanie ważnego zezwolenia na poruszanie się pojazdami w strefie operacyjnej Portu Lotniczego Lublin oraz odpowiedniej ważnej przepustki jest wymagane wobec wszystkich osób, które poruszają się pojazdem samodzielnie (bez pojazdu nadzorującego PL Lublin) w w/w strefie.


Zarządzający Portem Lotniczym Lublin wydaje dwa rodzaje zezwoleń na poruszanie się pojazdami:

 

Zezwolenia na poruszanie się pojazdami na terenie strefy operacyjnej Portu Lotniczego Lublin wydawane są po spełnieniu następujących warunków:

 

Składanie wniosku o wydanie zezwolenia

Wniosek aplikacyjny wypełnia zainteresowana jednostka, tj. instytucja, w której zakresie działalności jest wykonywanie czynności w strefie operacyjnej lotniska. Stosowny formularz można otrzymać w sekretariacie Portu Lotniczego Lublin SA lub pobrać go klikając na poniższą ikonkę.

Formularz wniosku o wydanie zezwolenia

Właściwie wypełniony wniosek, podpisany przez kierownika jednostki lub przełożonego osoby objętej wnioskiem należy złożyć w Sekretariacie Portu Lotniczego Lublin SA w terminie minimum 14 dni przed planowanym rozpoczęciem prac w strefie operacyjnej lotniska, wymagających posiadania zezwolenia do poruszania się.


Po rozpatrzeniu wniosku Komisja Egzaminacyjna:

Czas trwania szkolenia dla osób pierwszy raz ubiegających się o zezwolenie wynosi około 3 godzin, szkolenie wznawiające w celu przedłużenia zezwolenia trwa około 1 godziny. Po szkoleniu odbywa się 45 minutowy egzamin sprawdzający w postaci testu jednokrotnego wyboru. W celu zaliczenia testu należy udzielić poprawnej odpowiedzi na przynajmniej 80% pytań. Odbycie szkolenia, egzamin oraz wydanie zezwolenia dla osób innych niż pracownicy Portu Lotniczego Lublin SA jest płatne. Cennik ustala Dział Handlowy Portu Lotniczego Lublin SA.


Dodatkowo przypominamy, że zgodnie z zapisem w punkcie 4.11.6. Instrukcji Operacyjnej Portu Lotniczego Lublin SA, każdy pojazd samochodowy poruszający się w strefie airside portu lotniczego powinien być w warunkach normalnych wyposażony w:


Pojazdy, które nie spełniają w/w warunków, powinny być eskortowane przez samochody służb lotniskowych lub mogą być dopuszczone do ruchu po indywidualnych uzgodnieniach z TWR i Dyżurnym Operacyjnym.

Powyższe nie dotyczy pojazdów uprzywilejowanych Służb Ratowniczo-Gaśniczych, Straży Granicznej, Służby Celnej i Policji oraz pojazdów służb państwowych i miejskich biorących udział w ćwiczeniach, akcji ratowniczej lub działających w warunkach kryzysowych.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań związanych z tematem szkoleń z zakresu poruszania się, proszę przesyłać je mailowo na adres dopl @ airport.lublin.pl

Powrót