Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrast

Kontrast

Zmień język

Formularz dobrowolnego zgłaszania zagrożenia bezpieczeństwa

Niniejszy formularz jest elementem dobrowolnego i poufnego systemu zgłaszania zagrożenia bezpieczeństwa w Porcie Lotniczym Lublin lub w jego rejonie operacyjnym. 

Niezależnie od tego czy pracujesz w Porcie Lotniczym Lublin, jesteś pasażerką, pasażerem lub z jakiegokolwiek innego powodu znalazłeś się na lotnisku lub w jego otoczeniu, to jeśli udało Ci się zaobserwować niepokojącą Cię sytuacje, zdarzenie, lub cokolwiek co może w Twojej opinii stanowić potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa – zgłoś to przy użyciu poniższego formularza i pomóż nam poprawić bezpieczeństwo.

Każde nawet anonimowe zgłoszenie zostanie wnikliwie zbadanez zachowaniem całkowitej poufności źródeł informacji. Wczesna identyfikacja zagrożeń zwiększa szanse na zapobiegnięcie wystąpienia incydentu lub wypadku i jest jednym z podstawowych elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) funkcjonującego w Porcie Lotniczym Lublin S.A.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń w rejonie operacyjnym Portu Lotniczego Lublin, zgodnie z  Polityką Bezpieczeństwa Portu Lotniczego Lublin wykorzystywane są w celu poprawy bezpieczeństwa, dlatego też nie będziemy podejmować działań przeciwko osobom, które nieświadomie i nie działając w złej wierze przyczyniły się do powstania zagrożenia.


 
 
Powrót