Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrast

Kontrast

Zmień język

Drony a bezpieczeństwo lotnicze

Łatwość dostępu do bezzałogowych statków powietrznych w postaci dronów lub różnego rodzaju modeli latających, ich możliwości techniczne oraz szeroka skala zastosowania, przekłada się na ich wzrastająca popularność w ostatnich latach, co stanowi duże wyzwanie jeśli chodzi o poziom bezpieczeństwa operacji lotniczych nie tylko bezzałogowych statków powietrznych, ale również operacji załogowych statków powietrznych, które korzystają z tych samych przestrzeni. Mając na celu utrzymanie akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa, Port Lotniczy Lublin S.A. zaprasza do zapoznania się z podstawowymi zasadami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania bezzałogowych statków powietrznych w Polsce. Jest to niezwykle istotne, ponieważ świadome użytkowanie bezzałogowych statków powietrznych jest podstawą dbania o bezpieczeństwo własne i innych.

 

Wszystkie osoby zainteresowane szerzej tematem zapraszamy do zapoznania się z kampanią informacyjną Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na temat zasad bezpiecznego latania bezzałogowymi statkami powietrznymi. www.ulc.gov.pl/pl/drony oraz http://latajzglowa.pl/, a także z informacjami zawartymi na stronie PAŻP.

 

 1. Ze względów bezpieczeństwa loty dronami muszą odbywać się poza strefami kontrolowanymi lotnisk (CTR), strefami kontrolowanymi lotnisk wojskowych (MCTR), strefami ruchu lotniskowego cywilnych lotnisk niekontrolowanych (ATZ), strefami ruchu lotniskowego lotnisk wojskowych (MATZ) oraz strefami niebezpiecznymi (D).
  W strefach o ruchu ograniczonym (R) lub zakazanym (P) loty bezzałogowymi statkami powietrznymi nie są dozwolone.

 2. Operatorzy bezzałogowych statków powietrznych oraz modeli latających o MTOM nie większej niż 25 kg używanych wyłącznie w operacjach w zasięgu wzroku operatora (VLOS) planujący loty w strefach kontrolowanych lotnisk (CTR) mają obowiązek dokonać zgłoszenia do PAŻP/ASM1 na minimum 3 dni robocze przed planowanymi lotami celem określenia możliwości i warunków wykonania lotów.
  Zgłoszenia należy dokonać na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie internetowej PAŻP.

Nie ma obowiązku zgłaszania lotów w przypadku:

 • wykonywania lotów powyżej 6km od granicy lotniska (ogrodzenie) objętego strefą CTR jeżeli loty wykonywane są bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz modelami latającymi o masie startowej nie większej niż 25 kg i do wysokości nie większej niż 100 m nad poziomem terenu.

 • wykonywania lotów powyżej 1km od granicy lotniska (ogrodzenie) objętego strefą CTR jeżeli loty wykonywane są bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz modelami latającymi o masie startowej nie większej niż 0,6 kg oraz do wysokości nie większej niż 30 m lub do wysokości najwyższej przeszkody, w tym drzew lub obiektów budowlanych, znajdującej się w promieniu do 100 m od operatora.

Loty w strefie CTR nie spełniające powyższych wymogów wymagają zgłoszenia do PAŻP/ASM1.

W przypadku planowania wykonywania lotów w rejonach ograniczeń lotów opublikowanych w CTR wymagane jest zgłoszenie na minimum 7 dni przed lotami.
Mapa ze strefą kontrolowana lotniska Lublin

 1. Dopuszcza się loty bezzałogowych statków powietrznych w strefach ruchu lotniskowego lotnisk cywilnych i wojskowych (ATZ i MATZ) oraz w strefach niebezpiecznych (D) za zgodą lub na potrzeby zarządzającego daną strefą.

 2. Wykonywanie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi w promieniu do 5 km od granic lotnisk/lądowisk dla których nie wyznaczono stref możliwe jest po uzyskaniu zgody od zarządzającego danym lotniskiem/lądowiskiem.

Mapa polskiej przestrzeni powietrznej dostępna na stronie internetowej PAŻP.

http://ai.pansa.pl/dron/

 1. Na wykonywanie lotów innych niż rekreacyjne i sportowe, np. w celu świadczenia usług związanych z wykonywaniem zdjęć czy kręceniem filmów, należy posiadać świadectwo kwalifikacji wydawane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, badania lotniczo-lekarskie oraz ubezpieczenie.

 2. Sankcje karne za nieprzestrzeganie powyższych ograniczeń określone są w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze. Naruszenia przepisów ustawy zagrożone są karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 5.

 3. Wszelkie dodatkowe informacje na temat obowiązujących regulacji prawnych oraz zasad bezpiecznego wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi dostępne są na stronach internetowych ULC i PAŻP.

Pamiętaj!!!

Dron nieumiejętnie używany może stanowić zagrożenie!!!

 

 

Powrót