Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrast

Kontrast

Zmień język

SOL PLL

11Lut
2021
SOL PLL
11-02-2021

Port Lotniczy Lublin i KUL otwierają studia podyplomowe dla pracowników ochrony osób i mienia

Katolicki Uniwersytet Lubelski we współpracy ze Służbą Ochrony Lotniska Portu Lotniczego Lublin prowadzi do końca lutego nabór na studia podyplomowe. Ich celem jest nabycie przez kandydatów kwalifikacji do pracy w ochronie osób i mienia. Zajęcia rozpoczynają się w marcu br.

- W tym trudnym dla nas okresie, związanym z kryzysem na rynku przewozów lotniczych, staramy się aktywizować w innych formach działalności. Jedną z nich jest nawiązanie współpracy z najstarszą lubelską uczelnią KUL. Efektem naszych bardzo dobrych relacji jest utworzenie nowego kierunku studiów podyplomowych. Posiadamy świetnych specjalistów w zakresie ochrony osób i mienia, a także odpowiednią bazę do zajęć praktycznych, co jest niewątpliwie naszym dużym atutemmówi Andrzej Hawryluk, prezes Portu Lotniczego Lublin.

Zajęcia trwają dwa semestry i obejmują 240 godzin zajęć. Te nowe na lubelskim rynku edukacyjnym studia podyplomowe adresowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników sektora publicznego i prywatnego, specjalistów w dziedzinie ochrony osób i mienia, w tym przez wysoko wyszkolonych pracowników Służby Ochrony Lotniska Portu Lotniczego Lublin.

- Studia podyplomowe w KUL stanowią ważną ofertę wzmacniającą kompetencję, zarówno naszych studentów, jak i kandydatów spoza Uniwersytetu. Wydział Nauk Społecznych KUL posiada bogatą propozycję takich studiów. Możliwość współpracy Z Portem Lotniczym Lublin jest dla nas niezwykle ważna z uwagi na możliwość skorzystania z dobrej, rynkowej praktyki i specjalistycznej wiedzy - mówi dr hab. Wojciech Gizicki, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Nauk Społecznych KUL.

Program przewiduje zajęcia m.in. z samoobrony i technik interwencyjnych, specjalizacji strzeleckiej, taktyki wykonywania zadań w ochronie osób i mienia.

- Studia w efektywny sposób będą łączyły teorię z praktyką. Na terenie naszego lotniska od szeregu lat, na najwyższym poziomie, zajmujemy się ochroną osób i mienia. Posiadamy wysokiej jakości sprzęt, którego używamy na co dzień. Chcemy podzielić się naszą wiedzą z osobami, które podejmą te studia – mówi Andrzej Sikora, szef Służby Ochrony Lotniska PLL.

Warto podkreślić, że absolwent studiów podyplomowych KUL, po ich ukończeniu uzyskuje wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony osób i mienia.

 

Służba Ochrony Lotniska Portu Lotniczego Lublin S.A. we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim zapraszają na studia podyplomowe

 

CEL STUDIÓW: Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do pracy w obszarze pracownik ochrony i mienia.

ADRESACI

absolwenci wszystkich kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS, szczególnie studenci i absolwenci kierunków społecznych i informatycznych

 

PROGRAM

Studia trwają 2 semestry. Zajęcia obejmują 240 zajęć. Będą one prowadzone przez pracowników sektora publicznego i prywatnego, specjalistów w przedmiotowej problematyce oraz pracowników uczelni wyższych

 

WYKŁADY

Etyka pracownika ochrony, Podstawy prawa karnego, Podstawy prawa ochrony mienia i osób, Negocjacje kryzysowe, Podstawy prawa cywilnego

 

ĆWICZENIA

Samoobrona i techniki interwencyjne, Taktyka wykonywania zadań w ochronie mienia, Pomoc przedmedyczna, Samoobrona i techniki interwencyjne, Specjalizacja strzelecka, Taktyka wykonywania zadań w ochronie mienia, Taktyka wykonywania zadań w ochronie osób, Projekt końcowy

 

KOMPETENCJE

Umiejętność łączenia wielu kompetencji społecznych, Umiejętność wykorzystania wiedzy społecznej do bieżącej pracy z ludźmi, Umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych, Umiejętność pracy w środowisku sieciowym

 

KWALIFIKACJE

Absolwent posiada umiejętność krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów w przedmiotowym obszarze, oceny wpływu otoczenia zewnętrznego na te procesy oraz przygotowania i podejmowania decyzji. Jest przygotowany do efektywnej pracy w organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa, w sektorze ochrony

 

OPŁATY

Opłata za semestr: 1550 zł. Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

 

ZAPRASZAMY!!!

www.kandydat.kul.pl/podyplomowe

 

Powrót