Public Information Bulletin (PL)

Public Information Bulletin (PL)


החלף שפה

LOT לוט יטוס מלובלין לתל אביב

21Feb
2017
LOT לוט יטוס מלובלין לתל אביב
21-02-2017

החלה מכירת כרטיסים בקו-טיסה לובלין (LUZ) – תל אביב (TLV) בשרות "קווי התעופה הפולניים" – LOT.

הטיסה הראשונה מתל אביב ללובלין תוכננה ל-18 ביוני 2017 ומלובלין לתל אביב ל-19 ביוני 2017. הקו יהיה פעיל בתכיפות של פעמיים בשבוע במשך שנה שלמה. על מנת לשרת קו-טיסה זה, ישתמש PLL LOT במטוסים חדישים ביותר בצי שלו, מדגם:BOEING 737-800 NG, בעל 186 מקומות טיסה במטוס.
 
את הכרטיסים למסלול החדש ניתן לרכוש באתר חברת התעופה www.lot.com וגם ברשת משרדי הנסיעותIATA בכל הארץ.
 
הקו יפעל לפי לוח טיסות הבא:
 
 

 

מס' הטיסה

ימי הפעלה

שעת נחיתה 

שעת הטיסה

מסלול

21:30

00:10

..3...7

LO 166

תל-אביב(TLV)
– לובלין (LUZ)

06:10

10:45

1......

LO 165

לובלין (LUZ)
תל-אביב(TLV)

05:00

09:35

...4...

LO 165

לובלין (LUZ)
תל-אביב(TLV)

 
נמל תעופה לובלין פועל מ-17 בדצמבר 2012. בשנת 2016, שדה התעופה שרת 377600 נוסעים. זאת הייתה עליה של 42% בכמות הטסים, ביחס לשנה הקודמת. שדה התעופה ישרת 5 חברות תעופה. ותמכור טיסות ב-14 מסלולים. בשנת 2017 מתכנן נמל התעופה לשרת כ- 400000 לקוחות. נמל התעופה לובלין, הוא בעל רישיון אירופי עבור שדה תעופה ציבורי והוא מצויד באמצעי עזר, המאפשרים נחיתה בתנאי ראות מוגבלת – ILS CAT II.
 
חזרה