Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrast

Kontrast

Zmień język

Parking

Uwaga! Bardzo ważna informacja.
Szanowni Państwo, w przypadku braku miejsc postojowych dla samochodów na parkingu "A" od strony odlotów, uprzejmie prosimy skorzystać z możliwości parkowania na parkingu "B" od strony przylotów Portu Lotniczego Lublin S.A. Stawki opłat za parkowanie na parkingu "A" i "B" są takie same. 

Port Lotniczy Lublin S.A. nie prowadzi rezerwacji miejsc parkingowych. 
 
Port Lotniczy Lublin dysponuje dwoma parkingami o łącznej pojemności 450 miejsc.

Płatność za parking dokonywana jest w kasach samoobsługowych zlokalizowanych wewnątrz terminalu i przy wyjściach z terminalu. Płatność za parking może być realizowana przy użyciu monet o nominale 1zł, 2zł, 5zł lub banknotami o nominale 10zł, 20zł, 50zł i 100zł

PARKING A 
Zlokalizowany jest przed wejściem do hali odlotów.

PARKING B
Zlokalizowany jest przed wejściem do hali przylotów.


Parking
 
 

Cennik usług parkingowych

 

Do 10 min.

Bezpłatnie

Do 1 godz. 

5 PLN

Do 2 godz.

9 PLN

Każda kolejna godzina

3 PLN

Doba

40 PLN

Doba 2 

60 PLN

Doba 3-7

80 PLN

Doba 8-14

100 PLN

Każda doba powyżej 14 dni

20 PLN

OPŁATY DODATKOWE

Wjazd na parking bez pobrania biletu lub utrata biletu

300 PLN

Wydanie karty stałej

150 PLN

 
Osoby niepełnosprawne - postój do 30 minut bez opłat - zapraszamy z ważną kartą do Punktu Informacji w ciągu 30 minut od godziny wjazdu
UWAGA
Parking należy opuścić w czasie 15 minut od opłacenia biletu
 
Pełen tekst regulaminu znajduje się tutaj
 
Regulamin 
 
§1
 

Parking składa się z dwóch części zlokalizowanych po obu stronach dworca kolejowego zintegrowanego z terminalem pasażerskim i stanowi integralną część Portu Lotniczego Lublin S.A.

§2

Właścicielem parkingu jest Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą przy ul. Zesłańców Sybiru 6, 20-008 Lublin a. Adres do korespondencji: 21-040 Świdnik, ul. Króla Jana Ili Sobieskiego 1. Zarządcą parkingu jest firma NETTER Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krochmalna 26A, 20-401 Lublin.

§3

1. Wjazd na parking jest równoznaczny z zawarciem umowy na odpłatne korzystanie z miejsca postojowego.
2. Zawarcie umowy na odpłatne korzystanie z miejsca postojowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

&4

1. Parking jest niestrzeżony i jest objęty dozorem kamer przemysłowych.
2. PLL S.A. i Zarządca parkingu nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów mechanicznych jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.

&9

1. Wysokość opłat parkingowych uzależniona jest od czasu postoju. Opłaty określa cennik, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego „Regulaminu". Ceny określone w załączniku są cenami brutto zawierającymi podatek VAT w wysokości 23%.

§10

Cennik oraz pełna treść regulaminu są do wglądu i znajdują się w punkcie informacji lotniskowej w Terminalu Pasażerskim. Wyciąg z regulaminu znajduje się na tablicach informacyjnych przed wjazdem na parking, a także na stronie internetowej Portu Lotniczego Lublin (www.airport.lublin.pl).

 

Parking monitorowany 

1. Administratorem sytemu monitoringu jest NETTER Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-401) przy ul. Krochmalnej 26 A.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod @ netter.com.pl
3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
4. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych.
5. Kategorie przetwarzania danych: dane wizerunkowe, pochodzenia rasowego i etnicznego tzw. szczególnie chronione.
6. Odbiorcy danych: NETTER Sp. z o.o. z oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.
7. Zapisy z monitoringu parkingów jest przechowywany przez okres 30 dni.
8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu danych osobowych, sprostowania, usunięcia. ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, także prawo do przenoszenia danych.
9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Powrót