Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrast

Kontrast

Zmień język

Wizy i dokumenty

Pasażer w podróży do kraju wymagającego wizy wjazdowej lub innych dokumentów podróżnych (paszport, świadectwa szczepień, itp.) zobowiązany jest posiadać wyżej wymienione dokumenty. W przeciwnym wypadku władze kontroli granicznej nie zezwolą na przekroczenie granicy państwowej.

Według przepisów polskiego prawa krajowego dokumentami mogącymi potwierdzić tożsamość osoby w celu przekroczenia granicy są tylko:

Wszystkie pozostałe dokumenty (np. legitymacja, prawo jazdy, książka zdrowia, akt urodzenia lub małżeństwa, itp.) nie są dokumentami potwierdzającymi tożsamość osoby i nie mogą służyć do otrzymania zgody wejścia na pokład samolotu.

Przed wyjazdem radzimy sprawdzić jakie są wymagania co do ważności paszportów oraz wiz przy przekraczaniu granic poszczególnych państw. Informacje takie można uzyskać w ambasadach oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dokumenty podróżne dla dzieci

 

Dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy przez dzieci podczas podróży za granicę:

PAMIĘTAJ!

Więcej informacji o państwach strefy Schengen znajdziesz tutaj.

W Porcie Lotniczym Lublin, wszyscy podróżni proszeni są o okazanie swoich dokumentów w czterech miejscach:

  1. Przy odprawie biletowo-bagażowej.
  2. Podczas kontroli paszportowej (dotyczy tylko osób podróżujących do państw spoza strefy Schengen).
  3. Przed wyjściem do samolotu.
Powrót