Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrast

Kontrast

Zmień język

Uregulowania prawne

Za całokształt funkcjonowania portu lotniczego, realizację procedur kontrolnych i respektowanie międzynarodowych standardów i uregulowań prawnych, a także za zorganizowanie oraz nadzór nad działaniami mającymi na celu ochronę lotniska przed atakami bezprawnej ingerencji odpowiada zarządzający portem lotniczym.

Podstawowe akty prawne regulujące kwestie bezpieczeństwa w portach lotniczych:

  1. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, DzU 1997, nr 114, poz. 740 z późn. zm.

  2. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronnie granicy państwowej, DzU 2005, nr 226, poz. 1944 ze zm.

  3. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, DzU 2005, nr 234, poz. 1997 ze zm.

  4. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, DzU 2007, nr 89, poz. 590 z późn. zm.

  5. Ustawa Prawo lotnicze, DzU 2006, nr 100, poz. 696 z późn. zm.

  6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa (DzU 2007, nr 116, poz. 803).

  7. Obwieszczenie nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 09 sierpnia 2007 r. „w sprawie listy przedmiotów zabronionych do wnoszenia na teren strefy zastrzeżonej lotniska i przewozu w bagażu kabinowym oraz rejestrowanym pasażera”, (Dz.Urz. ULC, 01.10.2007, nr 5).

  8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r. w sprawie form kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w środkach komunikacji międzynarodowej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, DzU 2005, nr 197, poz. 1642.

  9. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony.

Powrót