Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrast

Kontrast

Zmień język

Ośrodek

Baner
 
SPECJALISTYCZNE CENTRUM SZKOLENIA SŁUŻBY OCHRONY LOTNISKA PORTU LOTNICZEGO LUBLIN S.A. 
Plus Ratio - Quam Vis
Specjalistyczne Centrum Szkolenia Służby Ochrony Lotniska PLL S.A.  jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w Wydziale Edukacji Starosty Świdnickiego  pod numerem 23 w marcu 2015 roku . Założeniem Centrum jest wszechstronne kształcenie w zakresie ochrony osób i mienia oraz Ochrony Lotnictwa Cywilnego. SCS SOL PLL S.A. stawia  przede wszystkim na jakość kształcenia, która będzie dla nas najlepszą reklamą. 
Specjalistyczne Centrum Szkolenia SOL mieści się na terenie Portu Lotniczego Lublin S.A. w Świdniku. W ramach infrastruktury portu wygospodarowano pomieszczenia na szatnie dla słuchaczy kursu, pokój socjalny, salę komputerową - w tym stanowiska do szkoleń z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, salę wykładową zdolną pomieścić do 20 osób, salę treningu praktycznego ze strefą do ćwiczeń siłowych oraz matą do sportów walki. Posiadamy magazyn broni wyposażony w broń do celów szkoleniowych na podstawie pozwolenia, wydawanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie. Wszystko to sprawia, że znajdują się tu świetne warunki do pracy zarówno dla słuchaczy jak i wykładowców.
W myśl naszej dewizy Plus Ratio-Quam Vis, co znaczy Rozum Większy Niż Siła stawiamy na wysoki poziom nauczania i profesjonalne przygotowanie do zawodu pracowników ochrony, oraz wykonywania zawodów związanych z ochroną lotnictwa cywilnego.
W ramach opłat słuchacz otrzymuje: materiały dydaktyczne, gruntowną wiedzę przekazaną przez profesjonalnie przygotowanych wykładowcówteksty ustaw i aktów wykonawczych w zakresie obowiązującym słuchacza,  możliwość szkolenia z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego na realnych stanowiskach pracy i w realnym środowisku jakim jest Port Lotniczy w Świdniku.

Ośrodek posiada szereg pomocy dydaktycznych:

  • komputery, rzutniki, prezentacje
  • stanowiska komputerowe TUTOR z programem

a także broń palną bojową do celów szkoleniowych:

  • pistolety GLOCK 17 Walter P-99
  • pistolety maszynowe GLAUBERYT P-06
  • strzelby gładkolufowe MOSSBERG
Nauka w Ośrodku odbywa się w systemie zaocznym w terminach dogodnych dla uczestników kursów. 
Zajęcia z samoobrony i technik interwencyjnych odbywają się na każdym zjeździe. Samoobrona i techniki interwencyjne opierają się na wybranych elementach różnych sztuk walk, nauczamy posługiwać się nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do zajęć z samoobrony wykorzystywane są pomoce dydaktyczne: tonfa (tzw. pałka policyjna), kajdanki, atrapy noży, pistoletów i inne.
Wyszkolenie strzeleckie prowadzone jest na strzelnicach posiadających wszelkie  atesty. Słuchacz na kursie odbywający zajęcia praktyczne na strzelnicy, strzela z:
  • pistoletu
  • pistoletu maszynowego
  • strzelby gładkolufowej.
Przed rozpoczęciem strzelań, słuchacz na sali wykładowej musi opanować teorię, zasady działania i budowę broni palnej oraz składanie i rozkładanie broni. Uczestnicy kursu wykonują strzelania z amunicji ostrej na strzelnicy posiadającej wszystkie wymagane atesty.
W ramach zajęć ponadprogramowych słuchacze mogą wziąć udział w praktycznych szkoleniach na terenie portu lotniczego.
Wszyscy wykładowcy w Ośrodku posiadają wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne i są specjalistami w zakresie wykładanych przez siebie przedmiotów, są to pracownicy służb mundurowych MSW i MON oraz wykładowcy z lubelskich uczelni.
 
Powrót