Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrast

Kontrast

Zmień język

Kwalifikowany pracownik ochrony

30Wrz
2015
Kwalifikowany pracownik ochrony
30-09-2015

Zapraszamy na kurs potwierdzający przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

 

Zgłoś się na kurs

 

Kurs realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 roku (poz. 1688) [do pobrania].

Zaświadczenie uzyskane po zrealizowaniu kursu uprawnia do ubiegania się o uzyskanie wpisu na listę wykwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

 Program kursu obejmuje poniżej wymienione bloki tematyczne:

 • blok ogólnoprawny - 50 godzin;
 • blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia - 100 godzin; 
 • blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego - 35 godzin;
 • blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych - 60 godzin. 

  Zakres programowy kursu:

 • zagadnienia dotyczące ochorny osób i mienia,
 • wybrane zagadnienia z prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego,
 • wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i prawa pracy,
 • wybrane zagadnienia psychologii,
 • etyka pracownika ochrony,
 • zasady udzielania pomocy przedlekarskiej, 
 • taktyka wykonywania zadań ochrony osób,
 • taktyka wykonywania zadań ochrony mienia,
 • budowa i zasady działania broni palnej,
 • zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną,
 • techniki posługiwania się bronią palną,
 • samoobrona,
 • techniki interwencyjne. 

Termin kursu: prowadzony jest nabór ciągły, zajęcia rozpoczynają się po zgłoszeniu się min. 15 os.

Kurs prowadzony jest w systemie weekendowym lub wieczorowym (w zależności od potrzeb zajęcia mogą być prowadzone w systemie zaproponowanym przez słuchaczy).

Wymiar godzin: 245 godz. 

Czas trwania kursu: 2-3 miesiące 

 

Powrót