Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrast

Kontrast

Zmień język

Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony

17Gru
2019
Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony
17-12-2019

Specjalistyczne Centrum Szkolenia SOL PLL S.A. prowadzi nabór na kurs doskonalący dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia. Kurs prowadzony jest oddzielnie (przy odpowiedniej licznie osób zgłoszonych na kurs – 10 osób minimum) lub równolegle z odbywającym się kursem KPO

 

Zgłoś się na kurs

 

Kurs jest realizowany zgodnie z  wymogiem określonym w art. 38b ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej [do pobrania]

Zaświadczenie uzyskane po zrealizowaniu kursu uprawnia do przedłużenia uprawnień  kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

 Program kursu obejmuje poniżej wymienione bloki tematyczne:

  • Przedstawienie aktualnego stanu prawnego
  • Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej
  • Wyszkolenie strzeleckie
  • Samoobrona i techniki interwencyjne

 

 Termin kursu: prowadzony jest nabór ciągły,

Kurs prowadzony jest w systemie weekendowym lub wieczorowym (w zależności od potrzeb zajęcia mogą być prowadzone w systemie zaproponowanym przez słuchaczy).

Wymiar godzin: 45 godz. 

Czas trwania kursu: do 1 miesiąca w systemie weekendowym 

Powrót