Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrast

Kontrast

Zmień język

Opłaty lotniskowe

Opłaty lotniskowe pobiera się za wykonywanie usług związanych z obsługą operacji startu, lądowania i postoju statków powietrznych oraz udostępnianiem pasażerom dworca lotniczego wraz z jego infrastrukturą techniczną w Porcie Lotniczym LUBLIN.

Opłaty lotniskowe pobierane są niezależnie od opłat nawigacyjnych oraz opłat z tytułu obsługi naziemnej.

Stosowane kategorie opłat lotniskowych:

  1. Opłaty za lądowanie,
  2. Opłaty pasażerskie,
  3. Opłaty postojowe,
  4. Opłaty towarowe,
  5. Opłaty dodatkowe.

Skorzystanie z usług lotniskowych świadczonych przez Port Lotniczy LUBLIN jest jednoznaczne z akceptacją przez usługobiorcę wszystkich warunków przedstawionych w cenniku opłat lotniskowych.

Cennik bazowy:

Za świadczenie usług dodatkowych pobierane są następujące opłaty:

Zachęcamy do zapoznania z naszym katalogiem opłat, a w szczególności z oferowanym systemem zniżek i ulg gwarantujących utrzymanie zasady równego traktowania i niedyskryminacji w odniesieniu do każdego usługobiorcy.

Cenik opłat lotniskowych

Powrót