Zmień język:

Materiały niebezpieczne

Na bezpieczeństwo podróży lotniczej może wpłynąć przewóz niektórych przedmiotów na pokładzie statku powietrznego. Przedmioty te ogólnie określa się mianem jako materiały niebezpieczne.
 
Są to artykuły lub substancje, których właściwości mogą spowodować zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia lub środowiska i które są wymienione na liście materiałów niebezpiecznych lub klasyfikowane zgodnie z regulacjami IATA Dangerous Goods Regulations (DGR)
 
Materiałami niebezpiecznymi mogą być przedmioty codziennego użytku: suchy lód, aerozole i perfumy, wybielacze, baterie, akumulatory, kleje i wiele innych przedmiotów, które na co dzień, w trakcie ich użytkowania nie wzbudzają najmniejszych obaw.
 
Przewóz materiałów niebezpiecznych podlega regulacjom, stanowiących wykładnię przepisów opracowywanych przez Komitet Ekspertów ICAO (International Civil Aviation Organization).
 

PAMIĘTAJ:

 
 • Niektóre przedmioty mogą samoczynnie np. w wyniku tarcia bądź wytworzenia ciepła wzniecić pożar w bagażu pasażera (zapałki bezpieczne, zapalniczka, latarka nurkowa);

 • Niektóre substancje (wybielacze) mogą w wyniku utleniania gwałtownie stymulować spalanie innych materiałów.
 
Przygotowując się do podróży prosimy o zapoznanie się z wykazem niektórych przedmiotów, które w transporcie lotniczym spostrzegane są jako niebezpieczne oraz warunków ich przewozu.
 

Wykaz niektórych materiałów niebezpiecznych dozwolonych do przewozu zarówno w bagażu kabinowym jak i rejestrowanym


 
 1. Urządzenia wytwarzające ciepło, takie jak podwodne latarki (lampy nurkowe) oraz lutownice.

 2. Suchy lód w ilości nieprzekraczającej 2,5 kg (5 lb) na osobę, jeżeli został wykorzystany do pakowania towarów łatwo psujących się, niepodlegających tym przepisom, w bagażu kabinowym, pod warunkiem, że opakowanie umożliwia wydalanie dwutlenku węgla. Suchy lód w bagażu rejestrowanym wymaga zgody linii lotniczych i każda rzecz bagażu odprawionego musi być oznaczona „dry ice” lub „carbon dioxide, solid” z ilością netto suchego lodu lub oznaczeniem, że wewnątrz jest 2,5 kg lub mniej suchego lodu.

 3. Opakowania chłodnicze, zawierające schłodzony płynny azot, w pełni zaabsorbowany w porowatym materiale i wykorzystywany do transportu w niskich temperaturach bezpiecznych towarów, niepodlegającym postanowieniom wynikającym z Przepisów, pod warunkiem, że konstrukcja opakowania chłodniczego nie pozwoli na wytworzenie ciśnienia wewnątrz opakowania i nie dopuści do uwolnienia schłodzonego płynnego azotu bez względu na sposób ułożenia opakowania.

 4. Butla z niepalnym gazem, zainstalowana w kamizelce ratunkowej, zawierająca dwutlenek węgla lub inny odpowiedni gaz do dwóch (2) małych butli na pasażera, także do (2) dwóch zapasowych butli.

 5. Tlen lub powietrze, stan lotny, małe butle do zastosowań medycznych. Butla nie może przekroczyć 5kg wagi brutto. Uwaga: Układy płynnego tlenu są zakazane w transporcie.

 6. Nie radioaktywne artykuły medyczne i toaletowe (włączając aerozole) takie jak lakiery do włosów, perfumy, wody kolońskie oraz medyczne artykuły zawierające alkohol. Całkowita masa netto wyżej wspomnianych artykułów nie może przekraczać 2 kg (4,4lb) lub 2 L (2qt), a waga netto pojedynczego artykułu nie może przekraczać 0,5kg (1lb) lub 0,5 L (1pt). Zawory spustowe na aerozolach muszą być zabezpieczone nasadką lub innym, odpowiednim mechanizmem zabezpieczającym nieumyślny wypływ zawartości.

 7. Napoje alkoholowe, jeżeli są pakowane pojedynczo i zawierają więcej, niż 24% ale nie więcej niż 70% alkoholu w stosunku do objętości, w naczyniach nie przekraczające 5 L, z ilością netto na osobę 5 L.

 8. Butle z niepalnym, nietoksycznym gazem, wykorzystywane do pracy sztucznych kończyn. Także, zapasowe butle podobne rozmiarem, jeżeli deklarowana liczba jest wymagana w trakcie podróży.

 9. Urządzenia elektroniczne powszechnego użytku, zawierające litowe lub litowo-jonowe baterie lub akumulatory, takie jak zegarki, kalkulatory, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, komputery przenośne, kamery, etc., jeżeli są przewożone przez pasażerów lub członków załogi do własnego użytku.

 10. Medyczne lub kliniczne termometry zawierające rtęć, są dozwolone w liczbie, jeden (1) na pasażera dla celów osobistych, pod warunkiem, że jest przewożony w etui ochronnym.

 

Wykaz niektórych materiałów niebezpiecznych dozwolonych do przewozu jedynie w bagażu kabinowym (nie dozwolony przewóz w bagażu rejestrowanym)

 
 1. Barometry i termometry rtęciowe przewożone przez przedstawiciela rządowej instytucji ds. pogody lub podobnej oficjalnej instytucji.

 2. Baterie litowo-jonowe o wydajności powyżej 100 Wh, ale nie przekraczającej 160 Wh używane do urządzeń elektronicznych. Nie więcej niż dwie zapasowe baterie mogą być przewożone wyłącznie w bagażu podręcznym. Każda z tych baterii, musi być osobno zabezpieczona, aby ochronić przed zwarciem. Urządzenia wyposażone w taką baterię, mogą być nadane w bagażu rejestrowanym jak i bagażu kabinowym.

 3. Zapasowe litowe lub litowo-jonowe baterie lub akumulatory do urządzeń elektronicznych mogą być przewożone jedynie w bagażu kabinowym. Baterie muszą być oddzielnie zabezpieczone przed zwarciem.

 4. Zespoły ogniw paliwowych i zapasowe kasety (naboje) paliwowe zasilające przenośnie urządzenia elektroniczne (np. aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, przenośne komputery i kamery)

 

Wykaz niektórych materiałów niebezpiecznych dozwolonych do przewozu jedynie w bagażu rejestrowanym (przewóz nie dozwolony w bagażu kabinowym)

 
 1. Kuchenki kempingowe oraz zbiorniki z paliwem, które zawierały paliwo łatwopalne mogą być przewożone, pod warunkiem, że zbiornik został opróżniony i zostały przedsięwzięte odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec ewentualnemu wypadkowi.

 2. Wózki inwalidzkie lub inne urządzenia ułatwiające poruszanie się, zasilane akumulatorami suchymi, pod warunkiem, że akumulator jest odłączony, terminale akumulatora są zaizolowane przed ewentualnym zwarciem, a akumulator jest solidnie zainstalowany w wózku. Uwaga: Wózki inwalidzkie i inne urządzenia wspomagające poruszanie się zasilane akumulatorami żelowymi nie wymagają odłączenia zasilania, pod warunkiem, że zaizolowane zostaną terminale, zabezpieczając przed ewentualnym zwarciem.

 3. Wózki inwalidzkie lub inne urządzenia ułatwiające poruszanie się zasilane standardowymi akumulatorami wypełnionymi kwasem.

 4. Aerozole bez dodatkowego ryzyka, do zastosowań sportowych lub domowych.

 

W przypadku wątpliwości czy dany przedmiot może być niebezpieczny w transporcie lotniczym prosimy skontaktować się z linią lotniczą, którą lot będzie wykonywany lub zapoznać się 
z określonymi przez nią warunkami przewozu.
 
 
 
ryanair wizz
 
 
Powrót